Samarbejdspartnere

Vi har i vandhuset en række samarbejdspartnere:

Dana Cup Sportscenter

I samarbejde med Dana Cup Sportscenter arrangerer Vandhuset træningslejr for svømmeklubber, der vil udnytte den optimale placering af et moderne vandhus i absolut topkvalitet med de optimale træningsforhold og et 4* vandrehjem kun 100 meter fra hinanden. Vandhuset og Dana Cup Sportscenter har arrangeret træningsophold for såvel danske som norske og svenske klubber.


Teknologisk Institut

Hjørrings vandhus er tilmeldt en konsulentordning under Teknologisk Institut, der skal sikre den mest optimale drift og vandkvalitet og dermed den bedst mulige oplevelse for Vandhusets gæster.


Gigtforeningen

Sammen med Gigtforeningen indgår Vandhuset i et landsdækkende projekt, som skal få folk til at røre sig og således mindske risikoen for Danmarks største lidelse - gigt, i alle former. Gigtforeningen har stillet en vogn med øvelsesvejledninger og redskaber til rådighed for Vandhusets brugere.