Drukneulykker, opsyn og sikkerhed 

At bade på eget ansvar i en svømmehal betyder, at du selv har ansvaret for din egen sikkerhed. Derfor skal børn under 8 år også altid være i følge med voksne.  

Der er bælter og vinger tilgængelige i både børne- og voksenstørrelser. Alle børn, der ikke er sikre svømmere, bør iføres sikkerhedsudstyr.  

 

Snorkel må ikke benyttes i Vandhuset uden tilladelse af livredderne. 

 

Skoler, skolefritidsordninger, børnehaver og andre grupper med børn kræver stor overvågenhed fra lærernes og ledernes side. Det er derfor vigtigt, at undervisere og ledere selv har taget livredderprøve og bestået denne inden for det seneste år. Vær ekstra opmærksom, når du har ansvaret for børn. 

Vi anbefaler højst 10 børn pr. voksen, men jo færre jo bedre. 

 

 

Om livredderen: 

 • Livredderen vil altid være tilstede. 
 • Livredderne er uddannede og trænede i at forudse farlige situationer og vil gribe ind, når de ser optræk til noget farligt. 
 • Livredderen minimerer risikoen for drukneulykker. 
 • Livredderen kan yde en kvalificeret indsats, når ulykken er ude. 
 • Livredderen er trænet i at bruge svømmehallens sikkerhedsudstyr. 
 • Livredderen kan ikke garantere alle badegæsternes sikkerhed. 
 • Livredderen er ingen garanti for, at der ikke kan ske drukneulykker. 

Derudover undervises livredderne i brugen af hjertestarter, trinvis førstehjælp til bevidstløse samt almen førstehjælp én gang årligt. 

 

Husk - at livredderen ikke irettesætter gæster for deres egen fornøjelses skyld, men for at udgå farlige situationer. Vær derfor forstående overfor livredderen og respektér, at deres ord er gældende. Dette vil være med til, at højne sikkerheden i Vandhuset for alle. Tak! 

 

Almen ordensregler 

 • Al benyttelse af Vandhuset sker på gæstens eget ansvar uanset alder. 
 • Opførsel, der er til fare for gæsten selv eller andre besøgende, medfører bortvisning. 
 • Det er ikke tilladt at løbe på kanten, skubbe andre gæster i vandet eller dykke andre. 
 • Det er ikke tilladt at benytte snorkel uden livredderens tilladelse. 
 • Svømmefødder må kun benyttes i det store 50 m. bassin. 

Aldersgrænser 

 • Børn under 8 år skal være ifølge med en voksen ved bassinerne. 
 • Børn i skolealderen skal klæde om sammen med eget køn. 
 • Personer under 16 år har ikke adgang til wellness-afdelingen. 

Hygiejne 

 • Alle gæster skal - inden de går i vandet - vaskes grundigt uden badetøj. 
 • Make up skal fjernes. 
 • Håret skal skylles - alternativt kan der benyttes badehætte. 
 • Efter toilet- og saunabesøg skal afvaskning foretages på ny. 
 • Alle badegæster skal være iført rent og normalt badetøj. 
 • Direkte forurening af vandet medfører bortvisning. 
 • Udendørs fodtøj må kun bruges på de dertil afmærkede områder. 
 • Affald skal lægges i de opstillede affaldsbeholdere. 

Hærværk 

 • Hensynsløs behandling af inventar, beplantning mv. medfører erstatningskrav. 

Mad og drikkevarer 

 • Flasker og glas må ikke medbringes i svømmehallen. 
 • Medbragt mad og drikkevarer må ikke nydes i Vandhuset.
 • Caféen sælger mad, is og drikkevarer som kan nydes ved de opstillede borde i svømmehallen og i caféområdet. 
 • Tyggegummi er strengt forbudt. 

Smitsom sygdom/sår 

 • Personer, som lider af smitsomme sygdomme/åbne sår, må ikke benytte bassinerne. 
 • Personer med fodvorter må kun benytte bassinerne, hvis de er under lægebehandling. 

Elektronik 

 • Mobiltelefoner og kameraer er ikke tilladt ved bassiner eller i omklædningsrum. Fotografering i hallen må kun finde sted efter aftale med badepersonalet. 

  

OBS. Ved fækale uheld i vandet (opkast, afføring o.lign.) lukkes bassinet i et tidsrum fastsat af badepersonalet for at rense vandet og bassinet for bakterier og urenheder. Billetter refunderes ikke i disse tilfælde. 

BADEPERSONALETS ANVISNING FOR BENYTTELSE AF ANLÆGGET SKAL STRAKS EFTERKOMMES. I MODSAT FALD BORTVISES GÆSTEN UDEN REFUNDERING AF BILLETTEN. 

Vi sætter høj pris på vores rengøring og hygiejne i Vandhuset. 

I en svømmehal, hvor mange mennesker skal svømme i det samme vand og benytte de samme badefaciliteter, er det vigtigt, at hygiejneniveauet holdes så højt som overhovedet muligt. 

Vandhusets personale gør, hvad de kan, for at holde faciliteterne pæne, samtidig med at et af de mest moderne vandbehandlingsanlæg sørger for en fantastisk vandkvalitet. I spidsperioder har vi endog ekstra personale på arbejde i omklædningsrummene, for at give vores gæster den bedst mulige oplevelse. 

Husk at vaske dig grundigt med sæbe og uden badetøj, inden du går i vandet. Håret skal skylles grundigt. 

 

Ved fækale uheld i vandet (opkast, afføring o.lign.) lukkes bassinet i et tidsrum fastsat af personalet i Vandhuset, for at rense vandet og bassinet for bakterier og urenheder. Billetter refunderes ikke i disse tilfælde.