Her er tilgængelighed for alle

Vandhuset er bygget med henblik på optimale faciliteter for personer med et handicap

I Vandhuset finder du en speciel handicapafdeling med personlige omklædnings- og badefaciliteter samt handicapvenligt toilet og gode adgangsforhold.

I hallen findes en særlig handicaplift, der kan løfte personer med nedsat eller manglende evne til at gå ned i vandet. Det gælder alle vores bassiner i Vandhuset. Personalet vil være behjælpelige med brugen heraf.

I Fun-afdelingen er hallen udstyret med endnu et handicapvenligt toilet med afvaskningsmuligheder. For adgang hertil skal du henvende dig til personalet.

Ligeledes er der i Vandhuset installeret en handicap-lift/-elevator, der kan bringe personer fra kælderen til 1. sal, således at gangbesværede og kørestolsbrugere kan benytte alle husets faciliteter.